Customer: Hyundai


Vehicle: Santafe DM


Engine: Diesel

Customer: Hyundai


Vehicle: Veracruze


Engine: Diesel

Customer: Hyundai


Vehicle: i40


Engine: Diesel

Customer: Hyundai


Vehicle: K5


Engine: Diesel

Customer: Kia


Vehicle: All New Carnival


Engine: Diesel

Customer: Kia


Vehicle: All New Carens


Engine: Diesel

Customer: Hyundai


Vehicle: Grandeur HG


Engine: Diesel

Customer: Kia


Vehicle: All New Sorento


Engine: Diesel