MAHLE Donghyun Filter Systems (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin

MAHLE Donghyun Filter Systems (Tianjin) Co., Ltd., Tianjin
MAHLE Donghyun Filter Systems (Tianjin) Co., Ltd.

No. 15 Quanwang Road
Wuqing Development Area,
301 700 Tianjin , Wu Qing County

전화 +86 22 8213-2000
팩스 +86 22 8213-5000
인터넷 www.cn.mahle.com
 
 120222600889261